Tisk výročních zpráv

Výroční zprávy tiskneme ofsetovým i digitálním tiskem s následnou vazbou V1, V2, kroužkovou TwinWire vazbou, případně V8 tuhou vazbou. Podle přání zákazníka s povrchovou úpravou disperzním lakem a u obálek s laminací, parciálním UV lakem.

Účelem výroční zprávy, je ucelená a komplexní informace o vývoji výkonnosti a hospodářském postavení společnosti za fiskální rok. Výroční zpráva je i nástrojem marketingové komunikace, jehož pomocí společnost prezentuje své cíle, filozofii a současné komunikační téma. Dobře zpracovaná výroční zpráva pomáhá budovat image společnosti, zvyšuje důvěryhodnost a posiluje její pozici na trhu.

Technologie tisku výroční zpráv

Ofsetový tisk

Ofsetovým tiskem tiskneme výroční zprávy do formátu B2 na 5barvovém plně automatizovaném stroji s lakovací jednotkou. Stroj je vybaven automatizovaným spektrálním měřením barevnosti, což spolu s vysoce technicky zdatnou obsluhou zaručuje přesné vybarvení všech tiskovin v celém průběhu tisku. Potiskneme materiály do tloušťky 0,8 mm. Používáme tiskové desky jen renomovaných značek jako je FUJI nebo AGFA.

Digitální tisk 

Malé náklady výročních zpráv tiskneme na digitálním tiskovém stroj Konica Minolta AccurioPress C6100 s plně automatickým seřízením soutisku přední a zadní strany a se spektrálním měřením barevnosti tisku, což zaručuje přesné vybarvení všech tiskovin. Digitálním tiskem potiskujeme materiály o plošné hmotnosti od 60 do 400 g/m2 v rozměru do cca 32x75 cm oboustranně, 32x100 cm jednostranně. Na tomto stroji tiskneme i personifikované tiskoviny.

Co má obsahovat výroční zpráva

Informační povinnost

Výroční zprávy musí vydávat společnosti, které musejí mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Nutné náležitosti

Auditorem ověřenou účetní uzávěrku, přehled o vývoji společnosti a jejich jednotlivých aktivitách, informace o organizaci firmy, aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a cíle a metody řízení rizik.

Obvyklý obsah

Výroční zprávy obsahují slovo předsedy představenstva, generálního ředitele a další informace s ohledem na činnost společnosti.

Ukázka realizace výročních zpráv